JÓGA SMÍCHU - HASYA YOGA

Smích má dalekosáhlé pozitivní účinky na všechny složky naší osobnosti, tělo, duši i ducha. Princip jógy smíchu je velmi jednoduchý. Bylo zjištěno, že naše tělo nedokáže rozlišit mezi smíchem spontánním a předstíraným. Lze se tedy smát "jen tak", bez vtipů a legrace. Předstíraný smích ovšem velmi rychle spouští smích spontánní, ve kterém pak o vtip a veselí není nouze. Můžeme se tedy dobře pobavit a přitom udělat něco pro své zdraví. Za předpokladu, že svolíme dobrovolně ke smíchu a hravosti v kruhu neznámých lidí.

Jóga smíchu kombinuje "smíchocviky" s jógovým dýcháním a relaxací, vše zakončeno meditací smíchu. Nasycení kyslíkem a hormonální sprcha v nás vytvoří pocit hlubokého uvolnění, zdraví a energie. Obnovíme svoji spontánnost a hravost, která se obvykle v dospělosti ztrácí a naše ega se trochu zmenší, což jim jen prospěje. Prožijeme naplno přítomný okamžik a pocit sounáležitosti s ostatními lidmi.

Jóga smíchu je fyzicky i psychicky náročná disciplína. Na setkání proto přijďte v pohodlném oblečení které můžete propotit a ve kterém si můžete lehnout. Na místě je obvykle možné se převléci. Nezapomeňte na láhev s vodou a kapesníčky.
Celá legrace bude trvat asi dvě hodiny.

Kromě kompletního cvičení jógy smíchu je možno si instruktora pozvat i na ochutnávku jógy smíchu, která může být součástí jakékoli společenské akce. Trvá obvykle kolem třiceti minut a neobsahuje závěrečnou meditaci a relaxaci. Je však velmi vhodná pro seznámení s principy jógy smíchu a jejich praktické vyzkoušení.