CO MŮŽETE ČEKAT OD KRANIO-SAKRÁLNÍ TERAPIE?

Jak se zastavit a poté otočit na cestě, která nás vede do nemoci, bezmoci a utrpení

Kranio-sakrální biodynamika je revoluční metoda, díky které je možné se začít opravdu uzdravovat - a to z hloubi sebe sama.

Určitě si teď mnozí  v duchu řeknete, že bych neměl přehánět. Příliš mnoho nadšení, a ta slova - revoluční!  Věřte, že to myslím vážně. Mé nadšení pro kranio-sakrální biodynamiku se s přibývající praxí stále zvětšuje a oprávněně tuto metodu stavím nad všechny, s kterými jsem se za ty roky mého zájmu o tzv. celostní medicínu setkal. Pojďme se společně podívat, proč:

 

Orientuje se ke stavu zdraví, nebojuje s nemocí.

Původně jsem chtěl napsat, že kranio-sakrální biodynamika je pozitivní, ale to slovo už je dnes v některých kruzích tak zprofanované, že si to do nadpisu nedovolím. O co tedy jde? V konceptu kraniosakrální biodynamiky používáme pojem matrice zdraví. Každý živý organismus, každý člověk, zvíře, rostlina, i každá buňka má v sobě zakódovánu informaci o tom, jak by měl vypadat ve své ideální podobě. Tedy jak by se měl správně vyvíjet, jak rychle a po jakých krocích, jaká by měla být jeho ideální podoba v jednotlivých fázích života, a tak dále. Mluvíme o psychofyzickém organismu, tedy jde i o jeho vlastnosti a schopnosti. Jde o stav dokonalého zdraví a harmonie, štěstí. Představte si to! Jak byste vypadali a jací byste byli bez nemocí, bez traumat z dětství, bez úzkostných stavů. Náš systém někde hluboko v sobě tohle ví. Je možné tuto informaci někde v sobě najít a použít? S použitím kranio-sakrální terapie ano.

 

Terapeut neléčí, je pouze přítomen.

Terapeut opravdu do organismu nic nevkládá, nedodává energii, nemanipuluje s tělem ani s jeho částmi. Kranio-sakrální biodymanika je zcela neinvazívní. Nabízí se samozřejmě otázka, k čemu je tedy takový terapeut dobrý a jak vlastně dochází k uzdravování. Hned si to objasníme:

 

Působí zde sebeúzdravné vitální síly organismu.

V každém živém organismu působí vitální síly, které jej oživují a řídí. Tyto síly mají svoji vlastní inteligenci a své působení orientují k matrici zdraví, o které jsem psal výše. Snaží se tedy stále systém "opravovat" a uzdravovat. Nabízí se samozřejmě otázka, proč se to tedy jaksi nedaří a jen málokdo z nás si může říci, že je dokonale zdravý a šťastný. Naše vnitřní vitalita, energie, kterou máme k dispozici má jen omezenou kapacitu a není schopna uspokojivě vyřešit všechny negativní vlivy, které na tělo i psychiku denně dopadají. Stručně řečeno, obtloustlému klukovi, který je během dne šikanován spolužáky, doma přehlížen rodiči a každý večer do noci hraje na počítači hry těžko vyroste samo od sebe pružné tělo sportovce a svěží veselá mysl. K tomu je třeba připočítat dědičné vlivy, s kterými se již narodil, kvalitu jídla, které denně konzumuje... Je to složité. Jeho vitalita musí tedy "pracovat s tím, co má". Bod obratu může přijít s příchodem terapeuta.

 

No a co tedy ten terapeut vlastně dělá?

To nejdůležitější, co terapeut do ošetření přináší, je jeho vědomá přítomnost. Na počátku vlastního sezení se ztiší, zvnitřní a vytvoří společný prostor vnímání a bezpečí, ve kterém klient spočívá. Pak zlehka položí dlaně na tělo klienta a vnímá pulsování jeho vitální síly. V této chvíli je nutné poznamenat, že kontakt je oboustranný, tedy že nejen terapeut vnímá pohyby životních sil klienta ale vnitřní vědomí klienta si uvědomuje přítomnost terapeuta a jeho záměr! Na základě této interakce vědomí klienta s vědomím terapeuta mohou startovat samoléčebné procesy v organismu. Uvědomuji si, že v této chvíli opouští mé stránky skeptici a materialisté, v jejichž světě nic takového není možné a podobné léčebné metody jsou pro ně buď omyl nebo podvod. Nedá se nic dělat, přeji jim hodně štěstí jinde. Nedozvědí se, že je možné naučit se vnímat proudění vitální síly v systému, navázat s ní kontakt a spolupracovat na procesu uzdravování. Nejedná se tedy o nějaké paranormální schopnosti ale dovednosti získané ve dvou- až tříletém výcviku. Není to těžké. Terapeut, který dokáže být bděle přítomen, umí vyhmatat proudění energie v organismu a následovat její sebeléčebné procesy s myslí orientovanou ke zdraví, nic víc není potřeba.

Chci to zkusit

Co tedy bude následovat, pokud se rozhodnete ulehnout na terapeutický stůl?

 

 • Navázání kontaktu se svým tělem.

  Ještě před začátkem vlastní terapie vás povedu ke ztišení a zvnitřnění, k naslouchání projevům svého těla, k tzv. "pociťovaným vjemům". To je něco, čím můžete aktivně přispět k terapeutickému procesu. Být v kontaktu se svým tělem není v našem kulturním okruhu vůbec obvyklé. Mnoho lidí má z různých důvodů s tělem a jeho prožíváním problémy, které vůbec neprospívají tělesnému zdraví a duševní pohodě. I to může kranio-sakrální terapie změnit.
 • Relaxace a hluboký odpočinek.

  Nikdy jsem nezažil tak úžasnou a hlubokou relaxaci jako při kranio-sakrálním ošetření. Obvykle je to to první, co po začátku terapie zažijete. Za sebe bych to mohl popsat doslova jako "zhroucení systému do sebe". Dochází k tomu velmi jednoduše. V běžném denním vědomí jsme téměř výlučně svou pozorností obráceni navenek. Máme "vytažená tykadla" a stále monitorujeme své okolí, plníme svůj denní plán a přemýšlíme nad úkoly, staráme se o děti a podobně. Sebe sama vnímáme jen okrajově. Život v tomto módu nás stojí hodně sil, zvlášť pokud nejsme zvyklí efektivně odpočívat. Nyní, na lehátku přikryti dekou, k TOMU náhle dojde. V bezpečném prostředí s bdělou přítomností terapeuta a s jeho lehkým dotekem se váš systém bude ještě chvíli zmítat a těkat (většinou to opravdu vnímám jako jakési vnitřní zmítání) a pak náhle dojde k bodu obratu. Cvak. Zatáhnou se "tykadla" a celý organismus si úlevně vydechne. Od té chvíle se mohou dít věci.
 • Čerpání potence, obnova vitálních sil.

  Poté, co úspěšně projdete bodem "usazení", dojde k něčemu zvláštnímu. Váš organismus se od této chvíle začne chovat jako jeden celek, jako jedna kompaktní buňka. Zároveň terapeutovi umožní nahlížet do vašeho energetického hospodářství. Rozebíhá se vlastní terapeutický proces. Jako kdybyste na svém počítači zmáčkli tlačítko RESTART. S hlubokým uvolněním jde obvykle ruku v ruce čerpání vitální energie. Jen málokdo ji v obvyklém stavu vědomí má dostatek. Alespoň ve městech bývá obvyklé, že jsme chronicky vyčerpaní, nevyspalí, neumíme odpočívat, máme narušený biorytmus. K další fázi terapie váš organismus přejde až poté, co alespoň zčásti doplní energetické rezervy.
 • Rozpouštění traumatických ložisek, čištění systému.

  To nejpodstatnější, nejdůležitější. Kvůli tomu jste vlastně přišli. Váš systém vyhledá ta traumatická ložiska, která jsou "zralá" k otevření a ukáže je terapeutovi. Pak je možné je vyčistit. Takovýchto traumatických ložisek, pokud je vám více než dvacet let, máte v sobě plno. Proč a jak vznikají, to je téma na samostatný článek, který také někdy napíšu. Nyní se jich můžete zbavit.

 

Máte jakýkoli dotaz, připomínku, vzbudil jsem ve vás nějaký pocit? Neváhejte a nyní mi napište: